מלגת עידוד

מלגת עידוד

הרשמה כסטודנט

המוא"ז עמק יזרעאל מעמידה את נושא החינוך במרכז העשייה ובמסגרת זו פועלת גם לטיפוח ההשכלה הגבוהה.

מטרת המלגה הינה לסייע בידך לממן את לימודיך במוסד להשכלה גבוהה והיא מבטאת את החשיבות הרבה שמייחסת המועצה לרכישת השכלה על ידי הצעירים בעמק.

יש להתחיל במילוי הפרטים רק שיש לך את כל האישורים הנדרשים לשנת הלימודים תשפ"ג!

מועד אחרון להגשת בקשה למלגת עידוד: 30 נובמבר 2023.